Den Kulturelle Skolesekken

Et lite utvalg fra de mange DKS prosjektene jeg har gjennomført:        

Street art Håkonsgate, Hamar 2013
- et kunstprosjekt for 341  elever på 9. trinn i Hamar kommune under ledelse av  
Esther Helén Slagsvold og Kine Lillestrøm i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken